طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی

//طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی

طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی

آگاهی بیشتر
 • دریافت معرفی نامه از فروشگاه ها و تعاونی های مصرف منتخب در سراسر کشور .

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
ورود به سایت بانک رفاه کارگران
آگاهی بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک صادرات و دریافت کارت اعتباری خرید همیاران اسنوا
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا

کارت اعتباری سپهر انتخاب از زمان صدور به مدت یک ماه برای خرید اعتبار دارد.

ورود به سایت بانک صادرات
آگاهی بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک ملت در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید حامی کارت اسنوا
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 12 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
 • حامی کارت اسنوا از زمان صدور به مدت سی روز برای خرید اعتبار دارد.
ورود به سایت بانک ملت
 • دریافت معرفی نامه از فروشگاه ها و تعاونی های مصرف منتخب در سراسر کشور
 • مراجعه به شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید انتخاب تعاون
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • ارسال رایگان درب منزل
 • سقف اعتبار 30 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
سایت بانک توسعه تعاون

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 •   مراجعه به شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید اسنوا
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 20 میلیون تومان
 • بازپرداخت 6 و یا 12 ماهه
 • کارمزد 4 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
 • کارت اعتباری خرید اسنوا از زمان صدور به مدت سی روز برای خرید اعتبار دارد
ورود به سایت بانک قرض الحسنه مهر ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک سپه در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری بهین کارت
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 18 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
ورود به سایت بانک سپه
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید
 • مراجعه به شعب بانک اقتصاد نوین در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید اسنوا
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
 • کارت اعتباری خرید اسنوا از زمان صدور به مدت سی روز برای خرید اعتبار دارد
ورود به سایت بانک اقتصاد نوین

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک آینده در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید ترنج
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 16درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
سایت بانک آینده
آگاهی بیشتر
 • مراجعه به شعب بانک دی در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید اسنوا
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • ارسال رایگان درب منزل
 • سقف اعتبار 30 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
ورود به سایت بانک دی
فروشندگان طرح کارت اعتباری
By |2020-08-09T14:44:39+03:30اکتبر 9th, 2018|پروموشن|دیدگاه‌ها برای طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی بسته هستند

About the Author: